Null

Подробна информация за продажбата на къщи в Белащица

Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ - отвори;

Скица с трасировъчни данни за УПИ 1-015079, УПИ 2-015079, УПИ 3-015079, УПИ 4-015079, УПИ 5-015079, УПИ 6-015079 в землището на с. Белащица - отвори;

План на еднофамилна жилищна сграда в УПИ 1-015079 /Разпределение Партер кота 0, Разпределение Първи етаж кота +3.5 и Разпределение Втори етаж кота +6.4/ - отвори;

План на еднофамилна жилищна сграда в УПИ 2-015079 /Разпределение Партер кота 0, Разпределение Първи етаж кота +3.5 и Разпределение Втори етаж кота +6.4/ - отвори;

План на еднофамилна жилищна сграда в УПИ 3-015079 /Разпределение Партер кота 0, Разпределение Първи етаж кота +3.5 и Разпределение Втори етаж кота +6.4/ - отвори;

План на еднофамилна жилищна сграда в УПИ 4-015079 /Разпределение Партер кота 0, Разпределение Първи етаж кота +3.5 и Разпределение Втори етаж кота +6.4/ - отвори;

План на еднофамилна жилищна сграда в УПИ 5-015079 /Разпределение Партер кота 0, Разпределение Първи етаж кота +3.5 и Разпределение Втори етаж кота +6.4/ - отвори;

План на еднофамилна жилищна сграда в УПИ 6-015079 /Разпределение Партер кота 0, Разпределение Първи етаж кота +3.5 и Разпределение Втори етаж кота +6.4/ - отвори;

 

За всяка къща е издаден АКТ14

 

 Снимки на обектите.